Vinranka med nekros, näringsbrist

Fråga:
Vi har fått problem med en vinranka av sorten Einset, som i sommar planterats i en markbädd i ett uterum. Har vi missat något näringsämne i jordblandningen eller är det något annat som kan ha orsakat nekroserna på bladen? Inga spår av skadegörare går att hitta. Bilden är tagen i 1/11 2021.

Svar:
Jag känner igen symtomen från min vinranka av samma sort. För min del berodde det på obalans i näringen. Hade dessa problem i två år. Inför tredjeåret tillförde jag mycket stallgödsel tidigt på våren och var sedan noga med vattningen under sommaren och då försvann problemen. Eftersom din planta är nyplanterad, det kan ta några år innan den har hittat rätt med alla rötter. Så kan det räcka med att du vattnar plantan lite extra noga denna säsongen. För att ytterligare hjälpa plantan kan du tillsätta näring i vattnet några gånger under våren-försommaren. Det går bra med vanlig krukväxtnäring.

Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare FOR februari 2022

Näringsbrist, nekros på vinranka, Foto Ingrid Areskoug

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar