Tungmetaller i stenmjöl?

Fråga: Innehåller stenmjöl några tungmetaller?

Svar: Stenmjöl används som jordförbättringsmedel och finns att köpa i säck eller lösvikt. Stenmjöl är näringsrikt och har god effekt på lerjordar. Jag har aldrig hört eller läst några tester där stenmjöl visat sig innehålla tungmetaller. Det som framgått är att stenmjöl innehåller många värdefulla mineraler. Det kan inte vara någon fara varken att odla grönsaker eller odla växter för pollinatörer i jord som förbättrats med stenmjöl.

Jag som rådgivare brukar rekommendera enbart användning av organiskt material till jordförbättring. Som kompost eller stallgödsel. Eller marktäckning med organiskt material som gräsklipp eller halm. Odling av gröngödslingsväxter som lämnar mycket växtrester är också bra exempelvis perserklöver som sedan grävs ner i marken. Alla dessa sätt att jordförbättra gynnar mikrolivet i jorden. Som på sikt skapar en bättre jordstruktur och bättre miljö för växtrötterna. Fin sand som jordförbättring i lerjordar är helt förkastligt, det kan helt enkelt bli cement av jorden istället för en lucker rotvänlig jord.

FOR-rådgivare 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar