Kompostmask

Fråga: Undrar om du vet någon som säljer ”startpaket” till maskkompost.

Svar: Det billigaste och lättaste är att ta mask och lite kompost direkt från någon som redan har igång en maskkompost. Här är adressen till företag där man kan beställa mask som skickas med posten.

https://www.wexthuset.com/tradgardsskotsel-underhall/kompostering/kompostering-ovrigt/kompostmask-1-kg
https://kompostcenter.se/sv/kunskapsbank/allt-om-kompostering/mask-i-komposten/
https://www.kompostmaskar.nu/
http://www.kompostmask.se/

Karin Jansson, Fobo 2008

Läs mer:
Maskkompost inomhus

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar