Pollinera Sverige

FOR medverkar i Pollinera Sverige, ett nätverk bestående av ideella föreningar, universitet och myndigheter. Målet är att lyfta den livsviktiga pollineringsfrågan genom att dela och sprida kunskaper om hur man kan gynna pollinatörerna.

Läs mer >