Pollinera Sverige

FOR medverkar i Pollinera Sverige, ett nätverk bestående av ideella föreningar, universitet och myndigheter. Målet är att lyfta den livsviktiga pollineringsfrågan genom att dela och sprida kunskaper om hur man kan gynna pollinatörerna.

Läs mer >

Läs informationstidningen Paradis för pollinatörer, belönad med Publishingpriset 2021 i klassen informationstrycksaker.

Årets Pollinatör 2021

blev Nybro kommun som utsågs den 9 november. Juryn har i floden av nomineringar valt ut de 10 bästa enligt nedan och av dessa blev det till slut “Nybro kommun som segrade.
Nybro kommun har tagit ett helhetsgrepp och skapat samverkan mellan olika instanser och områden – allt från gator, vägkanter och parkmark till jordbruksmark, golfbanor och så kallade skräpmarker”.
 
där kommunekologerna Stefan Björn och Olof Persson sedan 2014 jobbat riktat med att ställa om kommunens marker för att gynna de hotade pollinatörer som finns i området. Många omfattande praktiska åtgärder med återställande av sandmarker och blomrika grönytor som slåttras sent.
 
Övriga nominerade var
FJÄRILAR I PITE LAPPMARK
En förening som arbetar brett, både med praktiska åtgärder, med att inspirera allmänheten att lära sig mer om fjärilar och andra pollinatörer, och att inventera faunan i Pite lappmark. https://ffpl.weebly.com/
SÅ VILDA
– skolprojekt på Botaniska i Göteborg som syftar till att sprida kunskap om biologisk mångfald och skapa engagemang. https://www.botaniska.se/barn-skola/sa-vilda/
 
BJÖRN CEDERBERG
– en av Europas stora humleauktoriteter. Har lyckats rädda humlepälsbiet från att försvinna i Sverige. https://www.bonnierfakta.se/forfat…/35501/bjorn-cederberg/
 
BIPARADISET I VÄXJÖ
När Kronobergs regemente gick i graven förvandlades den gamla grusplanen till en prunkande midsommarnattsdröm. Blåklockor och backsippa planterades. Spegeldamm och jordhögar skapades. https://naturkartan.se/sv/vaxjo/biparadiset
 
PER BENGTSON
arbetar idag på Centrum för Naturvägledning. En riktig eldsjäl och superkraft som var en av huvudarkitekterna bakom Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation rädda bina”. https://www.slu.se/cv/per-bengtson/
 
OPERATION RÄDDA BINA
Kampanjen har på tre år lyckats få privatpersoner med intresse för pollinatörer att fixa 20 000 räddningsinsatser för vilda bin och andra pollinatörer. Bygga vildbihotell. Göra om en bit av gräsmattan till äng eller plantera bivänliga växter.
 
WÄNDELS TRÄDGÅRD
– engagerad plantskola som driver projektet Perenner för pollinerare
 
FRISTAD FOLKHÖGSKOLA YH FÖR BIODLARE
Yrkesutbildning för biodlare
Utbildningen examinerar första kullen nya yrkesbiodlare i november 2022.
 
HJÄLP BINA, Naturskyddsföreningen Skåne.
Ett fristående projekt till den nationella kampanjen Rädda bina.