Slemsvamp eller torvsvamp

Fråga: Har odlat potatis i en pallkrage (80 x 120 cm) med kontrollerad sättpotatis. Tolv stycken, förmodligen för tätt. De har kommit upp, när jag skulle skörda upptäcktes en gråvit, tjock beläggning på jorden. Cirka 35 x 20 cm stor. Ser lite alien-aktig ut. Jag skördade, tog bort tre stånd, så att det blev mer luftcirkulation. Tyckte att den minskade något. Tillämpar växtföljd.
Är det någon slags svamp? Giftig eller kan jag äta potatisen? Är jorden smittad så den måste byta ut den till nästa år?

Svar: Lite svårt att se av bilden men det kan vara slemsvamp. Har den varit mer uppsvälld, nästan som skum och sen sjunkit ihop när du rört den? Slemsvamp är inte giftig och angriper inte växter utan lever på dött organiskt material. Men den kan kväva växter om den får breda ut sig. Genom att göra som du gjort, glesa ur och öka luftcirkulationen, men också luckra jorden så försvinner den så småningom.


Om inte beskrivningen stämmer med slemsvamp så kan det vara torvsvamp. Även den lever på dött organiskt material under fuktiga förhållanden och skadar normalt inte växterna . Kan bilda ett tjockt filtaktigt lager på jorden. Finns naturligt i torvbaserad plantjord. Motverkas på samma sätt som slemsvamp.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Ulla M Andersson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar