Beskärning

Dela Rhododendron

Fråga: Jag har en rododendron på mitt landställe som har blivit lite

Torr granhäck

Fråga:Vi har fått problem med vår granhäck som vi satte för 35

Beskärning av hallon

Fråga:Jag har planterat hallon Haida, e-planta. Jag har tagit bort alla skott

Beskära yuccapalm

Fråga:Vi har en ca 10-årig yuccapalm som vi planterat som solitär i

Beskära fikon

Fråga: Jag har ett stort fikonträd som gärna blir ännu större i

Toppa silvergran

Fråga: Har fått ett önskemål om att kapa toppen på en silvergran

Beskära äkta lager

FRÅGA: Jag bor strax utanför Malmö och har en äkta lagerbuske (dvs

Beskära pelaravenbok

Fråga: Har ett pelarträd Carpinus betulus ’Lucas’. Det har blivit ganska yvigt

Hamling

Fråga: Vi ska hamla lindar, i slutet av april, som inte varit

Föryngra granhäck

Fråga: I en äldre anläggning med förändrad användning ska av bl a

Häck av lärk

Fråga: Vi tänkte plantera en häck av lärkträd i norra Sverige. Är

Kerria

Fråga: Kan man klippa ner den vid marknivå och när i så