Beskära blödande träd på våren

Fråga: Går det att beskära blödande träd som exempelvis lönn på våren?

Svar: Vad svaret blir beror på vad man ska göra och i vilken kondition växten är. Ska man bara klippa bort eller såga bort enstaka grenar i ett träd som växer bra, kan man göra det på våren. Rekommenderat är att inte skapa snittytor som är större än 10 centimeter i diameter. Och inga snittytor inne vid stammen. Det kommer sava ur dessa sårytor när trädet vaknar. Trädet klarar den förlusten av sav. Det som kan hända är att det blir fula sår i barken under snittytan, om saven kan rinna utmed grenen eller stammen. Det kan ta några år innan de såren vallar över. Är tanken att ta bort mer än 10% av bladmassan i trädet eller om trädet verkar vara i dålig kondition är det bäst att beskära trädet på sensommaren. Då är energiflödena som störst i trädet och påverkan av kron/bladförlusten blir som minst.

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns en bra publikation på SLU https://pub.epsilon.slu.se/13212/1/ostberg_j_160322.pdf

Henrik Bodin FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin
Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar