Skillnad på syrenträd och syren

Fråga: Vi har ca 10 gamla syrénträd, dom blommar för fullt men 3-4 meter upp. Jag vill att träden ska bli buskar och blomma i “dofthöjd” men jag blir inte klok på alla olika råd om när att beskära.

Svar: Om det verkligen är syrenträd, alltså riktiga träd med en tydlig stam, ofta med vriden bark. Så är de förmodligen förädlade (en sort ympad på en vanlig bondsyren). Då går det inte att kapa ner till buskform för då är det grundstammen alltså vanlig bondsyren som skjuter skott. Man kan minska ner volymen på kronan och skära in grenar ganska hårt ovanför ympstället som brukar synas som en förtjockning på stammen, antingen direkt under kronan eller strax över marken. Det görs innan de börjar växa!

Är det i stället förvuxna rotäkta syrener, oftast bondsyren, där enstaka grenar fått växa och blivit mer trädlika, då kan de kapas ner till ca 30 cm. Görs också innan de börjar växa på våren. Från stubbarna och marken skjuter sen nya skott som blir den nya busken. Låt dem växa till med 20-30 cm per år till önskad höjd. Därefter lämnas de obeskurna för att blomma. Så det dröjer ju något/ några år innan de blommar rikligt igen. 

Med jämna mellanrum behöver de sedan glesas ur eller toppas för att inte bli för höga igen.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar