Beskärning av pimpinellroshäck

Fråga: Jag vet inte riktigt vad som är det bästa att göra med en stor, gammal, anfrätt pimpinellroshäck. Häcken finns på en stor bostadsgård. Den är klippt, men är ganska hög, och man ser att delar nedtill och inuti ser väldigt risiga och bladlösa (döda?) ut. Kan man få den att må bra igen? Genom att klippa ner den mycket? Ska den både klippas ner och gallras ur? Ska detta ske tidigt på våren?

Svar: Det är lämpligt med en föryngringsbeskärning 15–20 cm från markytan. Detta görs i senare delen av mars eller början på april före lövsprickning. Dött växtmaterial och rotskott tas bort i anslutning till beskärningen. Vidare är det lämpligt att mulcha med 10 cm träflis eller täckbark i anslutning till utförd beskärning. Någon kompensation för kväveförlust är ej nödvändig då växtmaterialet är gammalt och väletablerat. Mulching kommer att motverka ogrästillväxten (fröogräs) och påverka jordens mullinnehåll och biologiska aktivitet i positiv riktning.

Jan-Olof Gullberg och Klaus Vollbrecht. Movium Direkt 6/7, 2005

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2007

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar