Beskära bärbuskar

FRÅGA: Jag satte några vinbärsbuskar och krusbärsbuskar för cirka fem år sedan. Behöver de beskäras och hur gör man?

SVAR: När det är så unga buskar som fem år, är behovet av beskärning ganska litet. Men det är nu du ska börja beskära dem. Om du gör en lätt beskärning varje år framöver, kan du hålla bärbuskarna i bra tillväxt under lång tid, samtidigt som de ger en bra skörd. Vinbär och krusbär kan beskäras under senhösten. Väntar du med beskärning till vårvintern, som också går bra, är risken stor att du drar bort många blomknoppar, vilka börjar svälla tidigt på året. Det är en fördel att beskära direkt efter skörd. Ur beskärningssynpunkt pratar man om svarta vinbär för sig och sedan slår man ihop resonemanget för vita och röda vinbär samt krusbär. Svarta vinbär och även gröna vinbär ger fina bär på unga grenar, som bara är något år gamla. Ju äldre grenen blir, desto mindre blir bären. På svarta vinbär behöver du inte vara rädd för att klippa bort många grenar. Klipp alltid av grenarna så nära marknivån som möjligt. Enklast är att använda en grensax. En lagom kraftig beskärning på svarta vinbär är att ta bort cirka 30–50 procent av alla gamla, mörka grenar. Årsskotten på svarta vinbär är ljusa i barken, och för vart år som går blir barken mörkare. Spara därför alla skott som är ljusa i barken. Gallra bland de skott som är mörka i barken. Ta bort hela grenar både runt och i mitten av busken. Bäst är att beskära varje år. Är det någon som har gamla och risiga svarta vinbärsbuskar går det att såga ner alla grenar till 5–10 cm över marken. Efter tillväxt kan man börja beskära plantan enligt ovan. När det gäller röda vinbär, vita vinbär och krusbär, ska beskärningen vara betydligt försiktigare. Dessa buskar ger finast bär på grenar som är 3–5 år gamla. Även hos dessa är årsskotten ljusare i barken och ju äldre grenarna blir, desto mörkare blir de. Det är lagom att ta bort 20–30 procent av de gamla, mörka grenarna hos röda vinbär, vita vinbär och krusbär. Bäst är att ta bort några grenar i mitten på buskarna så det kommer in luft och ljus. Tycker du att krusbärsbusken växer dåligt och att det inte finns så många grenar i den, kan du nöja dig med att plocka bort bara någon gren varje år, för att stimulera tillväxt. Gamla röda och vita vinbär eller krusbär kan föryngras genom att alla gamla, mörka grenar tas bort. Kvar ska det bara bli ljusa årsskott. Det blir ingen skörd på något eller några år, men sedan får du skörd igen.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 6 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar