Beskära nyplanterad häck

Fråga: Jag ska skriva en beskärningsartikel för norra Sverige, zon 5 och uppåt, och vill gärna få fakta rätt. Jag har läst att växter generellt mår bäst om de får tillfälle att först rota sig, och sedan stimuleras av beskärning.
Fortfarande skriver många att häckar ska tas ned till 20 cm direkt vid plantering, och jag vill gärna höra vad ni tror om det?
Naturligtvis kan tidpunkten för planteringen påverka, men om vi tänker oss vårplantering av en häck. Skulle ni rekommendera att låta växten rota sig, och sedan klippa den under JAS?

Svar: Generellt för alla vedartade lövfällande växter:
En vedartad lövfällande växt som skärs ner på våren skjuter fler skott än om den beskärs på sommaren. Den blir alltså tätare på det viset. Det är alltså en egenskap man kan ha nytta av när man vill föryngra en häck eller när man vill skära ner en nyplanterad för att få bättre täthet från botten.
En nyplanterad vedartad växt som får stå en säsong och rota till sig kommer att ha mer kraft att skjuta nya skott. Det innebär att nedskärning av nyplanterade häckplantor bör ske på våren, före knoppsprickning, första vårvinter ett år efter plantering. Dvs. är häcken vårplanterad väntar man till nästa vår.

Det är samma förhållande vid föryngring av häckar (och andra buskar för den delen) – att föryngringsbeskärningen genomförs på våren.

JAS-beskärning ska i första hand användas för underhållsbeskärning, gallring etc då man inte vill ha en massa nya skott. Så det är ingen bra tid normalt för nedskärning. Men sedan beror det också på växtslag förstås. En del tål hård  beskärning när som helst, andra är mer känsliga. En hård JAS-beskärning kan ge en sen skottproduktion som inte hinner mogna av inför vintern. Det är dåligt, speciellt i kallare klimat.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Foto: https://commons.wikimedia.org/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar