Beskära idegranshäck

Fråga: Vi har en ett år gammal häck som vi ännu ej klippt. Hur mycket ska den toppas?

Svar: Det viktiga är att komma igång och börja forma sidorna så att häcken blir tät och fin. Häckens profil ska vara avsmalnade uppåt, detta hjälper till att häcken på sikt inte glesnar nertill. Det gäller alltså att “hålla åt” med häcksaxen så att inte häcken blir bredast upptill.
Om man vill klippa häcken på höjden är en smaksak. Det beror också på vilken sluthöjd den ska ha. En lätt klippning på höjden ger häcken ett prydligare utseende  och ger den  förmodligen en jämnare utveckling, Genom att inte klippa på höjden kan den snabbare komma upp i önskad sluthöjd men kommer se lite ojämnare ut ett antal år.
Klippning kan ske april-maj eller i september. Vårklippning ger mest stimulans till skottbildning vilket är önskvärt för tätheten under uppbyggnadsskedet.  

Henrik Morin, oktober 2022

Idegran, Foto: Eva Isaksson
Idegranshäck Foto: Eva Isaksson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar