Beskära försummade fruktträd

FRÅGA: Så här kan inte ett äppelträd se ut. Dags att ansa. Hur ska jag tänka för att få till det? Tacksam för råd.

SVAR: Ett äppelträd som vuxit fritt i många år och sedan beskurits för hårt svarar oftast med att skjuta många nya årsskott, främst i toppen. Om det är äldre träd blir det också ofta många skott på de grövre stammarna, så kallade vattenskott. Ska man komma tillrätta med detta och få ett fint träd med normal tillväxt, behöver man lägga upp en beskärningsplan och ha ett mål med hur trädet ska se ut. När det gäller beskärningsplanen är det viktigt att planera så att trädet uppnår sitt tänkta utseende först om tre till fem år. Under den här tiden beskär man trädet en till två gånger per år så att max 30 procent av trädkronan tas bort per år. Tar man bort mer (alla årsskott) kommer det att resultera i större mängd vattenskott.

När trädet är ganska luftigt inuti och det mest är årsskott i toppen av trädet, som på bilden, börjar man med att gallra årsskotten första året. Ta bort cirka 30 procent av årsskotten ända inne vid de grövre grenarna. Välj i första hand att ta bort de mest uppåtväxande årsskotten och spara dem som växer mer vågrätt. Är det många långa årsskott kvar kan man sedan korta in hälften av de kvarvarande årsskotten till halva sin längd. Optimalt är att utföra den här beskärningen när trädet är i tillväxt, men det går bra att beskära trädet även när det är i vila. Det viktiga är inte tidpunkten utan att beskära rätt. Nästkommande år gallrar man bland tvåårsskotten och sparar dem som växer mest åt önskat håll. De tvåårsskott som blir kvar toppas vid behov. Oftast bildas det blomknoppar på de nedre delarna av dessa skott. De årsskott som kommit under säsongen gallras. Och vissa av dessa kortas in. Tredje året blir det samma sak. Gallra bland och toppa både treårsgrenar, tvåårsgrenar och årsskotten. Fortsättningsvis går beskärningen ut på att gallra bland de olika grenarna för att hålla en lagom luftig trädkrona i önskad storlek. Ibland behöver man ta någon större gren längre in i trädkronan för att hålla den luftig. Önskvärt är att inte behöva såga bort någon gren som är grövre än 5–10 cm i diameter

Känns det svårt i början kan det vara bra att ta hjälp av någon som kan. På Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida finns en lista över personer med utbildning i fruktträdsbeskärning. https://svensktradgard.se/beskarare/

Henrik Bodin, Hemträdgården nr3 2020

Foto: Henrik Bodin
Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar