Påverkar mild vinter våra växter?

Fråga: Påverkar årets milda vinter växtligheten negativt och vad betyder det för vårbeskärningen av mina träd och buskar?

Svar: Redan i början av januari blommade enstaka körsbärsträd i Stockholm. Flera månader tidigare än normalt. Detta beror på att flera av trädgårdsväxterna, som inte har sitt ursprung i Norden, framförallt reagerar på stigande temperatur som de tar som en signal för att våren har kommit. En ovanligt mild januari kan då lura körsbärsträd att tro att det är april och dags för blomning. En blomning som inte leder till något gott för trädet då det saknas insekter som kan pollinera blommorna så tidigt på våren. Risken är också stor för bakslag med låga temperaturer som dödar utslagna blad och blommor.

Däremot väcktes inte våra inhemska träd och buskar lika tidigt ur vintervilan eftersom de behöver två olika signaler för att blomma och grönska. Det räcker inte med att temperaturen stiger utan de reagerar även på förändringar i dagslängden. En mild januari är alltså inte tillräckligt för att få björken att spira eftersom dagarna är för korta.

Med förändrat klimat går det inte längre att låta almanackan styra när det dags för vårbeskärning då vårens ankomst varierar allt mer mellan åren. Håll därför koll på buskar och träd för att se hur långt de kommit i sin utveckling under vårvintern och vänta inte för länge. Undvik att beskära när knopparna börjar svälla. För då har träden som minst energi att valla över sårytorna och blir mer mottagliga för sjukdomar. Missar man beskärningsfönstret på våren så är det inte värre än att det kan utföras under JAS (juli, augusti, september) istället.

Ulf Nilsson, Kolonitidningen, nr1 2020

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar