Beskära pelaravenbok

Fråga: Har ett pelarträd Carpinus betulus ’Lucas’. Det har blivit ganska yvigt och börjar bli för brett. Trädet är placerat mellan två gångar (nära gångarna) och börjar nu sträcka sig in på gångarna. Jag vill att trädet ska behålla sin smala form men gärna vara högt. Undrar om jag kan beskära trädet och hur. Går det att beskära nerifrån t o m 2 meter ovanför marken?

Svar: Pelarträdet ska ju inte beskäras på höjden förrän den uppnått önskad höjd. Däremot går det bra att klippa in den runt sidorna för att behålla pyramidformen. Försök att vara noggrann och klipp in till ett skott för att undvika att det blir fula tappar som sticker fram. Börja att beskära nedifrån. Då ser du om du behöver ta högre upp också för att få en snygg form. Klipp gärna på inåtgående knopp eller gren för att hålla pelarformen.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare

 

Foto: https://commons.wikimedia.org/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar