Beskära äkta lager

FRÅGA: Jag bor strax utanför Malmö och har en äkta lagerbuske (dvs ätliga lagerblad) som vuxit sig väldigt stor. Den är ca 2,5 m hög och väldigt yvig. Kan man stamma upp den så att den tar lite mindre plats och ge utrymme för växterna runtomkring? Jag är rädd för att göra fel och att den inte klarar av beskärningen. När är det bäst att beskära?

SVAR: Otroligt att du kan ha lager, Laurus nobilis, ute. Lager tål beskärning bra och går bra att stamma upp, men eftersom den gärna skjuter nya skott blir det ett återkommande arbete att hålla stammarna fria från skott. Gör en väl avvägd första beskärning, som du följer upp under säsongen. Då lager är en medelhavsväxt och ligger på gränsen till sin härdighet skulle jag avvakta med beskärningen tills jag ser att den börjat vakna och nya skott är på gång. Skugga den för brännande sol under vårvintern – våren och se till att den har bra tillgång på vatten när nya skott ska bryta. Sedan beskär du med precision. Ta bort stamskotten nära, men utan att skada stammen och beskär du i kronan gör du det utan att halvera blad. Vänta med att beskära grenar i kronan till efter blomningen. Nya skott behöver tid att växa och förveda sig för att sedan klara vintern. Stamskott kan du ta bort kontinuerligt under säsongen fram till hösten så att såren hinner läka före vintern.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr2 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Pia Dahlsson
Foto: Pia Dahlsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar