Beskära avenbokshäck på våren

Fråga: Min avenbokshäck sticker ut lite för mycket ut mot vägen och är även lite hög i kurvan. Skulle gärna ta tag i den nu direkt innan löven kommer ut då den kommer skymma sikten för bilar. Kommer häcken ta skada om jag beskär den nu i mars eller i början på april?
Ska jag endast beskära ena sidan, samt höjden i kurvan och ta resten under JAS perioden?

Svar: Det går fint att beskära avenbok på senvintern-våren, så länge man inte behöver göra en radikal föryngring. I ditt fall kommer du få en bra effekt av beskärning nu, plantorna kommer bli täta och fina. Beskär hela häcken så det blir en bra förgrening på alla grenarna. Beskärningen ska vara utförd innan knopparna börjar att öppna sig. Om det hade varit en hög avenbokshäck med kraftigare grenar eller stammar som haft en diameter över 5 centimeter, där sågsnittet skulle läggas, är sensommaren en lämpligare period. Har man en avenbokshäck som har några grövre stammar eller grenar och sedan mestadels tunna (under 2 cm) grenar kan man beskära den på senvintern-våren eller under sensommaren. Görs beskärningen när avenboken är i vila så kommer det att rinna sav ur de större snittytorna när plantorna startar på våren. Det innebär att plantorna förlorar lite energi men vanligtvis påverkas inte plantorna av den energiförlusten. Och snittytorna vallar över fint.

Henrik Bodin FOR-rådgivare 2023

Foto: Christoffer Andersson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar