Föryngra gamla äppelträd

Fråga:
Vi har två gamla, lite större äppelträd som är rätt risiga och ger ingen frukt längre. Kan vi rädda dem? Kan man föryngringsbeskära själv med lyckat resultat om man ej har erfarenhet? Eller var vänder man sig?

Svar:
Jag skulle utifrån vad bilderna berättar säga att förutsättningarna inte är goda för enbart föryngring. Men skulle ni vilja få goda råd på plats (vilket alltid är bäst) så rekommenderar jag er att kontakta någon av de certifierade trädvårdare/trädbeskärare som finns i era trakter, sök t ex via  https://svensktradgard.se/beskarare. Det finns alltid flera möjligheter när man jobbar med träd, så en konsultation på plats ka ge nya uppslag till åtgärder.

Ett effektivt sätt att vitalisera gamla träd är att öppna upp så stor yta  som möjligt under trädet (optimalt lika stor yta som krondiametern) och där ersätta gräs och hårdgjorda ytor med ett lager lövkompost, träflis eller dyligt. Detta kallas mulching och är en ganska stor operation om det är stora träd. Men man behöver inte alltid öppna upp 100 % av ytan, utan där det är möjligt (t.ex. den del av rotsystemet som finns i en gräsyta).  Största nyttan generellt av detta har man på träd som står i gräsmattor eller i hårdgjorda ytor.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR augusti 2022

Gammalt äppelträd Foto: Karin Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar