Häck av lärk

Fråga: Vi tänkte plantera en häck av lärkträd i norra Sverige. Är detta trädslag lämpligt för häckar?

Svar: Häckar av lärk ser man alldeles för sällan. Jag har ett minne av en utsökt lärkhäck av Larix decidua, europeisk lärk, är härdig till zon 6. Sibirisk lärk, L. sibirica, klarar även zon 7. Lämplig kvalitet är häckplantor 80–100 cm. Man planterar tre styck/ löpmeter. När plantorna är etablerade klipper man enbart sidorna. Topparna får växa fritt tills häcken uppnått några decimeter över önskad höjd. Om man då toppar häcken några decimeter under önskad höjd så har man lite byggmån framdeles. Sidorna på häcken klipper man alltid mycket hårt, så att den förblir smal. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt nr 2/3, 2005

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar