Rönnsumak med död stam

Fråga: I min trädgård “vandrar” en fin 50-årig flikbladig rönnsumak. Nu är den kraftiga, höga moderstammen död och vit svamp börjar bildas längst ner. Ett par frågor: kan stammen med grenar sågas bort oavsett JAS-perioden? Hur ska jag förfara med stubben utan att trädet skadas? Kan den fräsas eller på annat sätt tas bort? Om inte – vilken höjd bör sparas?

Svar: Ja, du kan såga ner stammen oavsett tid på året om den är död.  

Vad jag förstår så finns det fler stammar runt omkring. Stämmer det? Om det är fler stammar i direkt anknytning så bör du inte fräsa. Risk för att skada de andra stammarna. Såga så långt ner som du kan och täck stubben med lite jord.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar