Dela Rhododendron

Fråga: Jag har en rododendron på mitt landställe som har blivit lite vild. Just nu hänger den över en liten “gång” vi har som vi ska bygga trädäck över. Helst av allt hade jag velat typ halvera rododendron för att flytta ena halvan till en annan plats och på så sätt spara busken. Min fråga är om det går att göra nu (april) eller om det är försent/för tidigt på året? Jag undrar också, om jag inte kan halvera den just nu, kan jag då beskära den och hur gör jag det i sådant fall? Beskära jag långt ner på grenen eller går det att göra “mitt på”?

Svar: Det är vanskligt att försöka dela en rododendron om det inte är grenar som rotat sig och blivit egen planta. Eller det är två plantor som är samplanterade. För busken har bara en huvudrot som är svår att dela. Men finns möjlighet att dela så kan du göra det nu (innan plantan börjar växa), se bara till att få med tillräckligt med rötter. 

Att beskära in den så att den inte växer in över det planerade trädäcket anser jag som det bästa alternativet. Behövs det så kan enstaka grenar tas bort helt. Annars klipps grenarna in till en förgrening. Det går bra att beskära nu (före blomning) och direkt efter blomningen fram tills att de nya årsskotten börja växa.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023


Foto: Jenny Tuulasvirta

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar