Föryngringsbeskära doftschersmin

Fråga: Jag har två buskar som jag tror heter Schersmin eller Jasmin. Vi vill kapa dem för att de ska få nytt liv och börja om. När ska jag kapa och sedan göda? De står i nästan enbart sand.

Svar: Bästa tidpunkten att helt kapa ned en schersminbuske (Philadelphus) är att göra det tidigt på våren. Du klipper/sågar då av skotten 10 centimeter över marken sparar några årsskott, om det går, som ska dra upp näring till den nya tillväxten. Du gödslar på våren med ett blandgödselmedel alltså ett gödselmedel som innehåller kväve, fosfor och kalium. Det kan vara kompost, kogödsel i säck eller pelleterat gödsel. Täck gärna gödsel med täckbark. 

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare

 

Foto: https://commons.wikimedia.org/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar