Hur beskär man vindruvor?

FRÅGA: Vi har en baltisk vinranka som har 3–4 m långa årsskott som jag undrar om man borde beskära. Den planterades för två år sedan och den första hårda vintern frös den ner till snötäcket trots att den skulle klara minus 25 grader och även senaste vintern frös den, men inte så mycket, men båda åren har den vuxit bra. Bör den täckas över på något sätt inför vintern?

SVAR: Vi rådgivare får många frågor om vinranksbeskärning varje år. Nu på hösten menar de flesta trädgårdskunniga att det är dags att beskära druvor. November–början av december kan vara lämpligt. Om vinrankor beskärs på våren blöder de kraftigt. Vissa vintrar kan vara tuffa även för de baltiska staketdruvorna (t ex sorterna ’Zilga’, ’Sukribe’, ’Spulga’) som just nu är de härdigaste druvsorterna för hemträdgården – tyvärr fryser de ibland. Täckning ska inte behövas av en baltisk staketdruva, eventuellt kan säckväv eller vintertäckduk användas, men mest för att de skuggar mot vårsolens starka strålar. Jag har tagit hjälp av vår fruktexpert Henrik Morin, ansvarig för utbildningen Grönt Kort här på Svensk Trädgård, för att besvara hur man kan tänka kring beskärning: Frågan är hur vinrankan kommer att bindas upp i fortsättningen. Normalt drar man ju ut en eller ett par huvudrankor och på dessa bildas sidoskott på vilka klasarna kommer. På senhösten klipps alla sidoskott in på ett eller möjligtvis två ”ögon”, som vi trädgårdsmänniskor säger, dvs knoppar. Nästa år släpps nya sidoskott ut från dessa knoppar. Har man sparat två ögon vid höstbeskärningen sparar man det av de två utväxande skotten som är kraftigast. Under sommaren släpper man fram en eller som mest två klasar per sidoskott.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar