Beskära fikon

Fråga: Jag har ett stort fikonträd som gärna blir ännu större i min lilla trädgård. Har hört att man kan pincera fikonträd för att stimulera fruktbildning men som då även stoppar tillväxten. Om det stämmer, när på året ska man pincera och hur mycket av årsskottet ska knipsas av? Alternativt hur många blad ska sparas ovanför ett av årets fikon? 

Svar: När årets nytillväxt har hunnit få 5-6 blad är det lagom att pincera, dvs man klipper eller nyper av skottet efter femte-sjätte bladet. Det betyder att lämplig tidpunkt ger sig självt. Växtsättet blir lite mer kontrollerat och man får en bättre frammognad av nästa års fikon.

Fikonträdet/-busken kan också behöva gallras under våren (efter att risken för frostskador är över). Några år gamla grenar som man vill glesa ur klipps av vid första ögat/knoppen (dvs det blir en kort stump kvar) alternativt intill en förgrening/grenfäste.  Gamla, grova och kala grenar kan kortas in så endast en 5-8 cm stump återstår. Härifrån kommer sedan nya fräscha skott att växa ut. Dessa behöver sedan ofta gallras i sin tur.

Tänk på att inte göra alltför omfattande ingrepp under samma säsong, resultatet kan då bli en oönskat kraftig skottskjutning. Däremot kan man gärna beskära i plantans alla delar för ett jämnare resultat.

Henrik Morin, Trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Foto: https://commons.wikimedia.org/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar