Kerria

Fråga: Kan man klippa ner den vid marknivå och när i så fall? Finns det risk för att den torkar bort om den klipps ner till marken i augusti?

Svar: Man kan klippa ner kerria totalt till marken om det behövs, men tidpunkt för detta är vårvintern. Efter sådan kraftig beskärning får man inga blommor det året, så det är ju inget man gör varje år. Att gallra, dvs skära ner risiga och uttjänta grenar, går inte ut över blomningen och behövs också regelbundet för att hålla busken fräsch. Tidpunkt som ovan. För er som inte är bekanta med kerria, Kerria japonica, är det en buske på 1–2 m, med gröna, lite tunna grenar och gula blommor i maj–juni. Zon 2–3, lite ömtålig, får ofta frostskador i topparna. Skyddat läge, skuggtålig. ’Pleniflora’ är en fylldblommig sort. Hård nedskärning mot slutet av sommaren, som det frågas om här, är generellt sett inte att rekommendera. Visserligen är många buskar tåliga men den kraftiga beskärningen kan dels locka fram nya skott som får svårt att hinna förveda sig inför vintern (särskilt i kallt klimat), dels går busken miste om allt det nyttiga i bladen som den annars skulle ta tillvara fram till den naturliga lövfällningen

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2005

Foto: By Dalgial – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9867853

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar