Ympkvist från plommonträd

Fråga: Jag har några nyinköpta plommon ettårsspön som ännu står i vintervila i väntan på plantering. Kan jag skära en ymp av översta delen på varje ettårsspö om jag gör det nu när de fortfarande vilar? Eller finns risk att ettårspöna skadas av det? Jag vill hur som forma plommonträden som låga, buskiga träd under uppbyggnaden så kortare stam är i sig inget bekymmer.

Svar: Det går bra att skära en ymp av ettårsspöna av plommon nu innan de vaknar. Förvara ympkvistarna i lätt fuktigt papper i kylskåpet tills det är dags att ympa. När det gäller att bygga upp ett fruktträd gör man ingen skillnad mellan kärnfrukt – och stenfrukt. Plommonspöna bör formbeskäras under flera år för att få stadiga och stabila träd som kan klara av frukttyngden längre fram i livet.

Gå gärna in på Sveriges pomologiska sällskap´s hemsida och läs mer om ympning. Här går det även bra att beställa fler ympar om sortantalet ska utökas. https://svepom.se/

Hos Riksförbundet Svensk Trädgård kan du läsa mer om hur ett fruktträd ska skötas och uppbyggnadsbeskäras. https://svensktradgard.se/tradgardsrad/beskarning/

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar