Höga hallonplantor – kan de beskäras?

Fråga: Mina mormorshallon är väldigt höga, uppemot 3 meter. Går det att toppa och när i så fall?

Svar: Det går att toppa hallonplantor ner till  önskad höjd. I varje knopp på hallonskottet finns det både blomanlag och bladanlag. Blad- och blomanlagen anläggs under augusti och september. Det som avgör om en knopp ska bli sidogren med blommor eller bara ett blad är var på själva skottet den sitter. De knoppar som sitter långt upp bildar sidogrenar och blommor medan de knoppar som sitter långt ner bildar blad. För att säkerställa att avklippta skott bildar sidoskott med blommor ska de helst klippas på hösten. Det går bra att klippa av dem tidigt på våren innan skottet börjat växa. Har hallonplantan börjat växa är risken stor att den mesta energin finns i den delen som klipps bort. Och den delen av skottet som blir kvar orkar inte bilda sidogrenar med blommor utan det bildas bara blad. 

Henrik Bodin FOR-rådgivare 2023

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar