Föryngra granhäck

Fråga: I en äldre anläggning med förändrad användning ska av bl a historiska skäl en del av en förvuxen granhäck bevaras. Häcken har inte klippts på många år och har uppnått en höjd av 10–12 m. Är det möjligt att föryngra häcken till den ursprungliga storleken, eller ska man låta den vara som den är? Hur länge kan den fungera?

Svar: Granen (Picea abies) saknar förmågan att bilda adventivknoppar och skott. Vill man beskära en gran måste man lämna en stor och vital grönmassa kvar, annars dör den. Det är bäst att lämna granhäcken som den är. Man kan sänka den med 2–3 m och göra en lätt beskärning på sidorna. April månad är den bästa tiden för beskärning. Genom beskärningar vart tredje–femte år kan häcken fungera ytterligare 20–30 år. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt nr 8/2002

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2003

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar