Toppa silvergran

Fråga: Har fått ett önskemål om att kapa toppen på en silvergran som dragit iväg på höjden. Blir lite tveksam mot detta då jag misstänker att det inte kommer bli så bra. Om jag kapar ner den ca 2 meter kommer granen skjuta nya skott så man kan bygga upp en ny fin topp?

Svar: Det går att kapa toppen på en gran. Det som händer är att de översta grenarna kommer skjuta nya toppar som kommer konkurrerar om att vara topp. De behöver sedan formas med några års mellanrum för att få en fin topp på trädet. Det man ska komma ihåg är att toppen kommer aldrig valla över, så det kan eventuellt gå in röta i snittytan.

För att hjälpa trädet så mycket som möjligt är det bra att göra ett så litet snitt som möjligt. Och att lägga det precis över en gren. Sedan se till att trädet trivs på platsen. Då kan det stå emot röta bättre. När det gäller årstid rekommenderas alltid dessa arbeten att utföras i april eller i september. För vid minusgrader eller låg temperatur sprids få sporer av Rotticka (Heterobasidion annosum), som gärna angriper gran och tall. Svampsporerna har lättast för att etablera sig i färska sår innan det bildas kåda över snittytan.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Foto: https://commons.wikimedia.org/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar