Hålla gamla fruktträd vitala och fina

Fråga: Vi har nyligen köpet ett hus. Och det finns några gamla äppelträd på tomten. Vi tycker de är fina och vill ha kvar träden. Hur ska de skötas för att kunna leva så länge som möjligt?

Svar: Blir glad av att läsa er fråga. För många tar bort sina fruktträd helt i onödan. För även om ett fruktträd börjar bli gammalt och lite dåligt betyder det inte att trädet har gjort sitt. Många träd går att väcka till liv igen. Och många rödlistade arter lever i döende fruktträd. Ett döende träd kan vara fint och helt riskfritt att ha på sin tomt bara det underhålls på rätt sätt.

För att komma rätt på hur ett äldre fruktträd ska skötas. Måste man först lägga upp en målbild med själva trädet. Ska det vara en plats för skugga. Ska det ge frukt. Vilken höjd och bredd får trädet uppnå. Vilka risker finns det med att ha kvar trädet. Bidrar trädet till den biologiska mångfalden. När man har benat ut vad man vill med trädet är det dags att lägga upp en beskärningsstrategi. Och generellt gäller att gå fram varsamt och beskära försiktigt. Ett försummat träd kan inte få rätt form och växt på ett ingrepp utan beskärningen ska göras under många år. Många gånger är det en fördel att kontakta någon som är van att beskära fruktträd för att få ett bra resultat. På Riksförbundet Svensk Trädgårdshemsida kan man söka efter utbildade fruktträdsbeskärare.  https://svensktradgard.se/beskarare/

Har man ett intresse av att lära sig mer om gamla fruktträd kan jag rekommendera er att läsa ett examensarbete som gjorts på Göteborgs universitet om just beskärning och renovering av gamla fruktträd. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/pom/loo-jon.pdf. Det är publicerat på SLU´s hemsida.

Följande youtube-video visar på ett bra sätt hur man kan hantera gamla fruktträd.  https://www.youtube.com/watch?v=Ch5fZP7NmcY

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

 

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar