Håll rabattrosorna vid liv

Fråga: Hur gamla kan rabattrosor bli? Hur kan man förlänga dess livstid i så fall? Har några rabattrosor som senaste åren har minskat i sin blomning. Finns de några generella tips för att få liv i de igen?

Svar: Med rätt skötsel och underhåll kan rabattrosorna bli rejält gamla. Man har vid inventeringar funnit gamla rabattrosor som stått i många årtionden. Men livslängden beror också på sort och klimat.
Rabattrosor mår bäst av att beskäras kraftigt varje år eftersom de blommar mest på årsskott. Klipp ner så att bara 3-4 ögon (bladknoppar) blir kvar per gren. När nu rosorna ska skjuta nya kraftiga skott till årets blomning så behöver de också mycket näring på vår och försommar. Det finns särskild rosgödsel att köpa men all form av näringsrik ekologisk gödsel kan rekommenderas.


Solveig Sidblad, hortonom april 2023

Rabattros Foto Solveig Sidblad

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar