Hamling

Fråga: Vi ska hamla lindar, i slutet av april, som inte varit hamlade på tre år. Är tre år ett för långt hamlingsintervall och är det för sent på året?

Svar: Hamling av lindar sker i regel vartannat år men tre år är fullt acceptabelt. Hos äldre, hamlade träd är det en fördel att i stället för årlig hamling under en tid gå över till två- eller treåriga intervaller för att bygga upp trädens energireserver. Hamling av lindar bör helst ske i mars, då hinner träden utveckla adventivknoppar tidigare. Gör man ingreppet i slutet av april måste man acceptera en försenad skottutveckling, vilket inte påverkar träden märkbart. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt nr 3–02

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2004

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar