Hamling

Fråga: Vi ska hamla lindar, i slutet av april, som inte varit hamlade på tre år. Är tre år ett för långt hamlingsintervall och är det för sent på året?

Svar: Hamling av lindar sker i regel vartannat år men tre år är fullt acceptabelt. Hos äldre, hamlade träd är det en fördel att i stället för årlig hamling under en tid gå över till två- eller treåriga intervaller för att bygga upp trädens energireserver. Hamling av lindar bör helst ske i mars, då hinner träden utveckla adventivknoppar tidigare. Gör man ingreppet i slutet av april måste man acceptera en försenad skottutveckling. 

Mer om hamling går att läsa i länsstyrelsens folder Hamla dina träd så här gör du  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-dina-trad.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar