Beskära yuccapalm

Fråga:
Vi har en ca 10-årig yuccapalm som vi planterat som solitär i gräsmattan, nu är den så tung i samband med blomning att stammen spricker. Hur beskärs topparna om man vill behålla höjdbildningen? Och hur kan jag rädda stammen?

Svar:
En yuccapalm (kallas även yuccalilja och jättepalmlilja) kan beskäras var som helst på stammen – den kommer att skjuta nya skott. Man kan också gallra ur hela bladrosetter för att avlasta vikt. Hela stambitar och rosetter kan även fås att rota sig, om man nu vill testa det. Så det är bara att välja vilken nivå man tycker är lämplig.

Men en spricka kan vara problematiskt, det är ju ingen vedartad växt med stark kärnved. Det finns heller inget kambium som på ett träd som kan växa samman lätt. För en begränsad tid (max en odlingssäsong) kan man tänka att dra runt några varv med en flexibel tejp runt stammen, helst vulktejp – finns på Biltema, Mekonomen m.fl. Vulktejpen är i princip en rätt kladdig tunn gummiremsa (man drar av skyddsplast på bägge sidor).

Bäst vore ju att starta om genom att beskära under skadan men den kanske går långt ner.
Nu verkar ju detta vara lite akut, så det är bäst att göra direkt. Annars kanske man valt att beskära i maj. De nya skotten som kommer kan vara lite extra frostömma. Men det är väl värt ett försök.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Blommande yuccapalm/Jättepalmlilja Foto: Östen Holmberg

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar