När ska man formklippa häcktuja?

Fråga: När på året är det bäst att formklippa häcktuja?

Svar: Tuja (Thuja occidentalis ‘Brabant’) är den idag vanligast förekommande thuja sorten när det kommer till häckplantering av tuja. Sorten är anspråkslös och växer snabbt. Om man inte årligen klipper den tujan kommer växten snabbt att bli för hög och för bred som häck mellan två vanliga villafastigheter. Beskär man tujan årligen kan man utan problem hålla växten i önskad bredd och höjd under många år. Klipper man tujan två gånger per säsong kan man få den som en levande grön vägg.

När det kommer till formbeskärningen av tujan är det vanligast att man utför det med vanlig häcksax. Det finns många olika modeller på marknaden idag. De nya batteridrivna häcksaxarna är bra sett ur arbetsmiljöperspektivet.

Ska man beskära så mycket det går i en häcktuja som inte beskurits så mycket sista åren är det bäst att utföra den beskärningen tidigt på våren när tjälen gått ur marken men innan tujan börjar växa. Om man inte hinner med det på våren är slutet av augusti början av september ett bra alternativ. Med kraftig beskärning menas att man klipper in på de gröna grenarna så mycket det går. Man får inte klippa innanför det gröna. För tujan bryter nästan aldrig från kala grenar.

Handlar det om den årliga putsen av häcken är juli månad en bra period. Välj en dag som är mulen. Då är risken minimal för att man får fula bruna snittytor. Skulle det råka bli lite bruna snittytor gör det inget för de växer snart över av nya skott. Är tujahäcken i kraftig tillväxt kan man behöva putsa den på toppen en gång till i september, bara för att den ska se fin ut hela vintern.

FOR-rådgivare 2019

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar