Beskära äppelträd på hösten

FRÅGA: Tar äppleträden, fruktskotten, skada om jag beskär dem nu i november–december, eller ska jag vänta till våren? Träden är ca 5–15 år gamla.

SVAR: Frågan är svår att svara på när jag inte vet, var i landet träden står. Svaret blir därför mer övergripande för vad som kan hända vid olika typer av vintrar. Bor du så att det sällan är en kall vinter med en längre (över några veckor) kylperiod under 10 minusgrader, kan du beskära dem nu och få ungefär samma effekt som vid en vårbeskärning. Den fruktved som finns kommer att reagera som vid en vårbeskärning, och de vilande knopparna kommer att vakna, i samma utsträckning som vid en vårbeskärning. Du kommer att få samma tillväxt. Bor du där det ofta är kallare än 10 minusgrader under vintern, ökar riskerna med en beskärning nu, före den kalla perioden. Risken är stor att sårytorna ger frostsprickor i veden och stammarna. De skott och knoppar som sitter nära snittytorna kan då frysa ihjäl. Delar av barken kan också frysa sönder och bli en inkörsport för svampsjukdomar till våren. Väntar du i stället med beskärningen till efter den kallaste perioden så är denna risk minimal.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 6 2017

 

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar