Föryngring av häck

Fråga: När på året ska jag klippa ner min risiga, stickiga häck av häckhagtorn, tidigare amerikanskt hagtorn? Jag har några hål i häcken efter kabelgrävning som jag också vill fylla i, när gör jag det bäst?

Svar: Frågan om när på året en total nedklippning av en häck ska göras, är vanlig. Svaret är alltid: när växten är i vila, innan knopparna börjat spricka ut, dvs i februari–mars–april (beroende på var i landet du bor). Arten har också betydelse, måbär grönskar mycket tidigt på våren och bör klippas ned innan dess, nu är det alltså för sent över stora delar av Sverige. Få undantag finns från februari–april-regeln, ett är lönn. En klippt häck av (ginnala- eller naver-) lönn ”blöder” kraftigt om den klipps ner på våren.
Total nedklippning används oftast på klippta häckar eller växter med många taggar eller tornar, eftersom den betydligt mildare underhållsbeskärningen är nästan omöjlig att utföra. Friväxande häckar och solitärbuskar ska underhållsbeskäras, dvs enstaka äldre grenar avlägsnas från basen. Denna beskärning kan i stort sett göras när som helst på året. Läs mer i vårt faktablad nr 33 om buskbeskärning http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/33_beskarning_buskar.pdf.  I samband med nedklippning är det mycket smart att fylla i ”mistor” i häcken. Den nya häckplantan har då lättare att hävda sig mot de redan etablerade plantorna på sidorna. Alltså är april–maj en bra tid för komplettering i häckar!

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 2 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar