blommor på blåregn

Fråga: Vårt blåregn växer bra men blomningen är det si och så med. Är det beskärningen det hänger på?

Svar: Katalogernas bilder lockar alltid med överdådigt blommande blåregn, men i verklighetens trädgårdar liknar blåregn ofta ett vildvuxet snår med långa, spretande skott och få blomklasar.
Många vågar inte beskära, men det ska man inte vara rädd för. I augusti ska alla långa skott skäras in till två knoppar – eller rättare sagt blad. I bladvecken sitter knopparna och får de nu tillräckligt med sol, vatten och näring så kommer de att bilda blomanlag som ger de eftertraktade blå klasarna nästa vår. Skott som behövs för att bygga upp plantan i höjd (toppskottet) och omfång ska inte beskäras, bara kortas in helt lätt. Men alla andra skott – de som bara sticker ut ”utan mål och mening” – ska ha den hårda behandlingen. Klipper man på detta sätt kan man hålla blåregnet ganska litet och ändå få en flott blomning. Om plantan blivit mycket stor är det svårt att beskära allt på en och samma gång. Vänta då till vintern, när bladen fallit, och klipp in de långa skotten – eventuellt med en häcksax. Nästa år i juni när de första långa skotten börjar att sticka ut kortas dessa in till två knoppar, och fortsätt med denna klippning flera gånger under sommaren. Om blåregnet fortfarande inte blommar kan det bero på att det är en fröplanta, och det tar flera år innan de blir blombara. Därför är det bäst att köpa ympade sorter, eller plantor som är en stickling från en ympad planta. Ympstället syns som en knöl nedtill på stammen, alldeles i jordytan. Hämtat från Haven 8/2004

Eva Wirén, Hemträdgården nr 4 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar