Beskärning av syrenhäck

Fråga: Vi har en gammal syrenhäck av Syringa vulgaris som med tiden genom rotskotten blivit 5–6 m bred. De gamla stammarna har blivit för höga och vi vill gärna minska höjden genom beskärning. Kan vi såga ned häcken på halva höjden eller finns det andra alternativ?

Svar: När bondsyrener blir gamla och höga förlorar de grova stammarna genom röta förankringen i rötterna. I början kan de stå snett och till slut bryts de av. Det är utan tvekan bäst att fälla de grova stammarna 10–20 cm ovan marken. Rotskott kommer då att få en chans att utvecklas till nya stammar. Själv har jag för ca 15 år sedan sågat ner de gamla stammarna i en liknande syrenhäck i Alnarp. Resultatet blev mycket gott och redan efter tre år blommade häcken igen.

Klaus Vollbrecht Movium Direkt 7, 2006

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2007

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar