Torr granhäck

Fråga:
Vi har fått problem med vår granhäck som vi satte för 35 år sedan. Jag har alltid toppat den utan problem men efter att vi kom tillbaka till vårt hus efter 10 års uthyrning, var häcken inte klippt alls längst in, till vänster i bild.

Jag toppade då ända in. Då kom problemen med att häcken in mot trädgården blev torrt ris medan den utåt andra sidan är i stort sett normal.

Detta område längst in är ett vått område med regnvatten från berget intill och förmodligen en vattenåder under i diket bakom häcken. Träd har växt upp i diket bakom häcken på senare år.

Jag undrar: Varför har häcken blivit så förstörd?
Ohyra? I så fall vad och hur behandlar man det?
Torka? Kan de stora träden i diket bakom häcken suga upp vattnet så att häcken blir utan?
Vad kan toppningen betyda för problemet? Häcken i övrigt mår bra, trots toppning.

Svar:
Känns som att det kan bero på flera saker. Det är mycket möjligt att alltför blöt växtplats kan vara en orsak. Granen är känslig för röta.

När man klipper en granhäck så måste det alltid finnas något grönt kvar på grenarna som klipps in på sidorna. Granen bryter aldrig nytt om det är klippt in för långt. Svårare ju äldre och tjockare grenarna blir. Toppning brukar gå bra, men den har som sagt svårt att bryta nytt längre ner.

På grund av träden i diket bakom häcken kan det ha blivit  lite väl skuggigt dessutom.

Tyvärr vad jag kan se av bilderna, så går det inte att göra något åt det som är torrt och risigt. Ett alternativ är att klippa in grenarna som är torra och risiga och plantera något annat framför, t.ex. klätterväxt eller liknande som döljer stammarna. (Om häcken fortfarande är grön på andra sidan).

Ann-Kristin Isaksson, odlingsrådgivare FOR april 2023

Torr granhäck Foto: Göran Hammar

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar