Nedskärning av snöbär

Fråga: Vi planerar att skära ned en häck av snöbär som hindrar sikten. Kan man klippa ned häcken om hösten utan att riskera vinterskador genom uttorkning?

Svar: Snöbär (Symphoricarpos sp.) är mycket tåliga växter som kan beskäras ända ned till marken, om så behövs, om hösten. Snöbär bryter även rikligt från knoppanlagen på rötterna, som ligger skyddade under markytan. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt 5/6-2001

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2002

Foto: https://pixabay.com/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar