Gles aroniahäck, beskärning

Fråga: När vi gjorde om vår trädgård för ca 10 år sedan planterade vi en liten svart aroniahäck.
Den har vi helt glömt bort att löpande klippa ner och den är nu ca 1 m hög men jättetanig. Förra sommaren klippte vi några kvistar i varje buske men det blir ju jättefult. Vi är nu inne på att klippa ner den helt till ca 15 cm? Är det rätt sätt för att få den tätare? Och i så fall, när ska vi göra det? Nu i mars? Vi bor i Stockholm.

Svar: Det är rätt tänkt att klippa ner häcken till 15-20 centimeter över marken för att få den tät igen. Bästa tidpunkten för föryngringen är nu i mars-april innan aronian börjar växa. För att få häcken tät bör man toppa skotten varje senvinter så att den som mest får växa med 20-30 centimeter per år.  

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar