FOR

Bekämpningsmedel som inte borde få användas

Posted on

Två exempel på ämnen som det vid analyser hittats rester av, i bland annat gödselprodukter, är aminopyralid och klopyralid. Att dessa inte borde få användas inom EU är  branschföreträdare för jord-och gödselleverantörer och Fritidsodlingens Riksorganisation överens om.   Under året 2021 har Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) analyserat olika organiska gödselprodukter och stallgödsel från lokala stall och […]

Fritidsodling

Äpplets dag 25 september

Posted on

Äpplets Dag vill lyfta fram svenska äpplen och äppelträd inom olika områden som sortbestämning, plantering, skötsel, beskärning, skörd, ympning. Men också användning, matlagning, recept, näringsvärde och hälsofrämjande aspekter samt bevarande av lokala äppelsorter och äppelträdets betydelse för kulturlandskapets ekologi och biologi.  Huvudsyftet med Äpplets Dag är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen […]

FOR

Inga växtskador av flytande Algomin

Posted on

Flytande Algomin – gav inga växtskador i försök I FORs analyser från i somras visade sig en batch av flytande Algomin innehålla 150 µg/kg aminopyralid. Ett ämne som kan orsaka skador på känsliga växter vid extremt låga nivåer. Algomin har nu låtit ett oberoende företag utföra provodlingar, där ärtor gödslats med samma flaska som FOR […]

Jordbruksverket

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Posted on

Hantera halm från spannmål behandlad med aminopyralid och klopyralid rätt.  Under senaste året har det i media diskuterats problem med att rester av pyralider påverkat odlingar av trädgårdsgrödor. Rester av de aktiva ämnena har förekommit i halm, jord och organiska gödselmedel som använts i trädgårdar eller växthus. Det är viktigt att vi inom rådgivning och handel […]

Rikare Trädgård

Årets Rikare Trädgård

Posted on

Utmärkelsen Årets rikare trädgård 2021 går till Ronny Fritsches radhustomt på Hisingen i Göteborg, som visar hur mycket det går att göra även på en liten yta, utan att vara expert. Den livfulla lilla trädgården är ett tydligt exempel på hur snabbt naturen svarar på insatser som görs för ökad biologisk mångfald. Ronny Fritsche har […]

FOR

Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

Posted on

PRESSMEDDELANDE Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel  Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, och/eller klopyralid . Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras […]

Efterlysning

Håll utkik efter koloradoskalbaggen

Posted on

Jordbruksverket vill uppmana alla som odlar potatis i Kristianstadstrakten att hålla utkik efter koloradoskalbaggen i sina odlingar. Larver av koloradoskalbagge har upptäckts i ett potatisfält i Kristianstadstrakten i Skåne. Koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar län, och fall ska därför anmälas till Jordbruksverket som fattar beslut om bekämpning och andra […]

FOR

Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost i år?

Posted on

Har dina småplantor drabbats av missbildade blad under våren eller vuxit dåligt? Förra året analyserade Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, organisk växtnäring som var baserad på vinass. I flera fall konstaterades att produkterna innehöll bekämpningsmedel i halter som gav kraftiga skador på känsliga växter. Vi fortsätter undersökningen i år och är nu särskilt intresserade av att analysera påsjordar, […]