Åkerfräken en viktig resurs, innehåller mycket kisel

PRESSMEDDELANDE

För många odlare är åkerfräken främst ett mycket svårutrotat ogräs. Men åkerfräken kan vara en viktig resurs då den innehåller mycket kisel något som växterna i våra trädgårdar ofta lider brist på.

Kisel är ett naturligt ämne, som ökar växtens tillväxt, minskar angrepp av skadegörare och växtsjukdomar t.ex. rost. En växt som vanligtvis dras med rost är stockrosor. Tillsätts kisel i jorden blir man av med rosten. Med kisel blir växten mer tolerant bl.a. mot torka och är även bra mot för mycket vatten i jorden, då den påverkar jordens aggregatbildning. Kisel minskar ackumuleringen av giftiga tungmetaller i matgrödan upp till 40%, samtidigt som växtnäringsupptaget ökar. Kisel impregnerar växtens cellväggar och ökar på så sätt växtens stabilitet och motståndskraft.

En ny studie från forskare vid Stockholms universitet visar att när åkerfräken används som kiselgödselmedel ökar kiselupptaget i vete upp till 40 ggr.

– Det är första gången som man har visat att när man gödslar en odlingsjord med en växt, som innehåller mycket kisel, så tas detta upp av den växt som man odlar säger Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet. Hon har under 25 år lett forskning om kiseleffekter på växter.

 

– Vi kom fram till att om vi torkar och pulvriserar åkerfräken och gödslar en veteodling med det så ackumulerar veteplantorna 5 ggr mer kisel än i en jord utan kiselgödsel. Kokar man pulvret så ökar upptaget 10 ggr och tillsätts bikarbonat till pulvret så ökar upptaget 40 ggr.

– Att använda åkerfräken som kiselgödselmedel i ekologisk hobbyodling är ett bra alternativ eftersom det är svårt att få tag på kiselgödselmedel här i Sverige, säger Maria Greger. Men även en lantbrukare kan dra nytta av sitt åkerfräkenogräs som kiselgödselmedel. Eftersom åkerfräken även innehåller andra näringsämnen så får växterna även dessa även tillskott av dessa och inte enbart kisel.

Läs studien i Plant Physiology and Biochemistry
 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0981942824002742

Läs mer om Maria Gregers forskning
https://www.su.se/english/profiles/grege-1.192453?open-collapse-boxes=

Kontakt
Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. Tfn: 0708-161211 E-post: maria.greger@su.se

Foto från Wikimedia Commons