Bli medborgarforskare

Privata trädgårdar är en viktig men svåråtkomlig miljö att inventera i, så Jordbruksverket har tagit hjälp av oss fritidsodlare. Genom att vi hjälps åt med att inventera kan vi få en bred täckning och ha en större chans att hitta nya skadegörare. Det är viktigt för att vi ska kunna skydda svenska odlingar.

Är du fritidsodlare och har fruktträd i trädgården? Vi behöver din hjälp att leta efter karantänskadegörare (växtskadegörare som är på väg till Sverige). Fällorna hängs upp i juni och plockas ner i augusti. Avläsning sker varannan vecka. 

Vi har behov av att inventera ohyra som angriper fruktträd och en fruktad bakterie som angriper många olika slags träd, buskar och örtartade växter. När den globala handeln ökar blir risken större att vi får in nya skadeinsekter eller bakterier som kan angripa svenska odlingar, skadegörare som inte finns naturligt i Sverige.

Om vi hittar skadegörarna behöver vi utrota dem för att de inte ska sprida sig och förstöra mer. Ju tidigare vi hittar dem, desto mer effektiva kan vi vara, säger Jordbruksverket.

Fritidsodlarnas bidrag som medborgarforskare innebär att Jordbruksverket får en bättre geografisk täckning på inventeringarna. Dessutom får de information från privatträdgårdar, en miljö som de normalt inte kommer åt att inventera. 

De karantänskadegörare vi är på jakt efter är: Amerikansk plommonvivel, Conotrachelus nenuphar, Japansk trädgårdsborre, Popillia japonica), Äppelborrfluga, Rhagoletis pomonella och Xylella fastidiosa.

Vill du hjälpa till? Anmäl dig på länken nedan.  

Mer information finns på FORs och Jordbruksverkets hemsida.

Karantänskadegörare 2024 >

Jordbruksverket >