Odling av ekologiskt frö

Fakta, guide och inspiration till odling av ekologiskt frö

Matti Leino, Hans Naess och Elisabeth Ögren har tillsammans skrivit en handbok om odling av ekologiskt frö. I handboken finns kortfattad information om det du bör känna till och tänka på innan du börjar odla frö. Kunskap om och möjlighet att producera frö i Sverige är viktiga steg för ökad självförsörjningsgrad.  

Handboken baseras på erfarenheter av odling av köksväxtfrö åren 2022 och 2023 hos ekologiska odlare, samt studiebesök hos fröproducerande företag i Sverige, Norge och Tyskland.

Boken guidar grundligt steg för steg vilka faktorer man behöver ta hänsyn till. Projektet och handboken är finansierad med pengar från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Handboken tar upp

 • Fakta om utsädes- och växtskyddslagstiftning samt kort om reglerna för ekologisk produktion.
  Erfarenheter från odlarna, om arbetsinsatsen i att producera frö, riskvärdering – vilka frö är enklare att lyckas med.
 • Fröodlingens biologi, självbefruktare och korsbefruktare.
  Planering av fröodling, selektering, övervintring av 2-åriga arter.
  Odling på friland, odling i tunnel eller växthus eller under skyddande plasttak.
  Plockning, torkning och tröskning. Polering eller annan efterbehandling. Analys av kvalitet och lagring.
 • Kunskap om fröburna sjukdomar och litteraturtips.

  Handboken finns för nedladdning på Agroax hemsida >> En handbok i ekologisk fröproduktion