Vi vill veta mer om era odlingsvanor

I årets trädgårdsspaning vill vi veta mer om era trädgårds- och odlingsvanor. Svensk Trädgård bjuder in till att delta i en digital enkätundersökning. Alla kan delta!

Det finns många trädgårdar och fritidsodlare i landet men statistiken är bristfällig. Därför behöver vi er hjälp för att få en aktuell bild av era trädgårdar och odlingar. Det gör ni genom att delta i en digital omfattande  enkätundersökning med olika frågor om era ställningstagande och attityder till trädgård och miljö samt vilka nyttoväxter som odlas och vad som bidrar till er självförsörjningsgrad.

Motsvarande frågor kommer under våren att besvaras av en panel bestående av ett representativt urval av Sveriges befolkning. Era svar, som redan trädgårdsintresserade, blir ett värdefullt komplement till den undersökningen. Kommer era svar att skilja sig från befolkningen i stort? Har ni andra åsikter i miljöfrågor relaterade till trädgård än era grannar? 

Enkäten är öppen till och med augusti och tar ungefär 20 minuter att genomföra. De två sista frågorna är mest omfattande att besvara och ta er tid att fylla i alla efterfrågade värden för de grödor ni odlar!

Till enkäten om era trädgårds- och odlingsvanor >>

Tack för att du är med och bidrar till mer kunskap om fritidsodling!