Blomsterlandet tar över värdskapet för SKUD

PRESSMEDDELANDE 

SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas, är nedläggningshotad, då dess tidigare huvudman SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) önskar träda tillbaka som främsta ansvarig för standardverket. Blomsterlandet, som i flera år sponsrat SKUD, tar nu över värdskapet från och med 2024.

– Vi är stolta över att kunna rädda detta unika verktyg för framtiden. Vi vill också tacka SLU för alla år de hållit i värdskapet och ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med SLU och den nya styrgrupp som kommer att sköta SKUD med samma höga ambitionsnivå, säger Andreas Karlsson, inköpschef på Blomsterlandet.

SKUD har i nära 20 år tjänat som hela trädgårdsbranschens standardverk för korrekt namngivning av svenska kulturväxter, liksom deras naturliga hemvist och användning. En förmodligen världsunik företeelse. Så har också Sverige legat i framkant för korrekt, vetenskaplig namngivning av växter och djur med anor sedan Carl von Linné. Redan på 1700-talet var Linné pionjär när han införde en binär namngivning som används än idag, med det vetenskapliga växtnamnet indelat i släkte och art.

SKUD registrerar alla slags namn på växter som på olika sätt används i Sverige och är en av världens största namndatabaser över ett enskilt lands kulturväxter, med drygt 150 000 vetenskapliga och hortikulturella samt tusentals inhemska växtnamn registrerade.

Databasen har tjänat hela trädgårdsbranschen väl ända sedan starten i april 2005. Men också forskarvärlden, myndigheter, skribenter och andra med minsta intresse för kulturväxter och behov av korrekta namn har kunnat ta del av detta standardverk.

Delar av SKUD trycktes också som bok 2009, men finns numera endast som en ”levande” digital plattform, där redaktörerna enkelt kan lägga till, dra ifrån och flytta en växt allt eftersom vetenskapen finner mer fakta kring växtens systematik och t.ex. hemvist. Enkelt och kostnadsfritt har sedan alla kunnat nyttja databasen via nätet – där alla växtnamn är lätt sökbara, ända ner på sortnivå.

Databasen har tills nyligen haft sin hemvist hos SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och uppdateras kontinuerligt av skickliga botanister från Göteborgs botaniska trädgård och Uppsala Universitet.

– Vår ambition är att ge SKUD den framtid databasen förtjänar – att leva vidare med samma höga status, en namndatabas att lita på helt enkelt, berättar Andreas Karlsson.

Det är ett ovärderligt verktyg för hela branschen. Blomsterlandet hoppas nu också kunna erbjuda användning av databasen till internationella aktörer. SKUD kommer att vara uppe igen under april 2024.