21 mars 11.00 Panelsamtal – 5 miljoner fritidsodlare kan vara en del av livsmedelsberedskapen.

Allt fler väljer att odla ätbart i sina trädgårdar. Hur kan civilsamhället, 5 miljoner fritidsodlare, hjälpa till när det krisar? Vilken kunskap behövs och hur kan vi organisera oss?

Eva Westergren, projektledare för projektet Odla vardagsmaten, i Trosa kommun inleder. Kommunen har jobbat aktivt med att lära intresserade invånare att odla genom samarbete med det lokala föreningslivet. Efterföljande panelsamtal leds av Gunnel Carlson. Hur kan fritidsodlingens organisationer bidra med kunskap och engagemang för lokal/kommunal odling? Vilken produktionskapacitet finns? Vilka grödor bör vi satsa på om vi ska klara oss även i tuffa tider?

Färska siffror från ny undersökning om Sveriges fritidsodling presenteras. Frågor från publiken välkomnas!
I panelen:
Marek Rolenec styrelseledamot i Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR, och FOBO), som själv odlar för självhushåll.
Sara Bäckmo, Skillnadens trädgård, självförsörjning och kunskapsförmedling som ledstjärna.
Inger Olausson, hortonom och författare med stor kunskap om historiska trädgårdar och självhushåll.
Jannes Engqvist, utredare för livsmedelsfrågor på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Karin Peedu, Upphandlingsstrateg, expert i utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” från SKR- Sveriges Kommuner och Regioner.