Fritidsodling

Äpplets dag 25 september

Posted on

Äpplets Dag vill lyfta fram svenska äpplen och äppelträd inom olika områden som sortbestämning, plantering, skötsel, beskärning, skörd, ympning. Men också användning, matlagning, recept, näringsvärde och hälsofrämjande aspekter samt bevarande av lokala äppelsorter och äppelträdets betydelse för kulturlandskapets ekologi och biologi.  Huvudsyftet med Äpplets Dag är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen […]

Fritidsodling

Öppet brev till miljöministern och landsbygdsministern

Posted on

Till miljöminister Per BolundTidigare i våras förbjöd regeringen användning av växtskyddsmedel i privata trädgårdar. Men ett förbud tar inte bort behovet att skydda sina odlingar. FOR efterlyser en satsning på forskning kring nya miljövänliga metoder och växtskyddsmedel för fritidsodlare. Faktum är att nästan ingen forskning bedrivs idag med fokus på fritidsodlingens behov. Ett särskilt angeläget […]

FOR

FOR i europeiskt kunskapsutbyte

Posted on

FOR har beviljats 110 000 kr i finansiering från ERASMUS+, som är EUs satsning för lärande och kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna.– Man kan se detta som ett första försiktigt steg i vad vi hoppas i framtiden blir ett utökat samarbete mellan svensk fritidsodling och våra systerorganisationer runt om i Europa, berättar Ulf Nilsson som är sekreterare på […]

Fritidsodling

Fritidsodlingens omfattning

Posted on

En utredning initierad av Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, i samarbete med Professor Birgitta Rämert vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Författare Lise-Lotte Björkman. Läs hela rapporten här Ladda ner sammanfattande faktablad här SammanfattningDet finns drygt 2,6 miljoner trädgårdar i Sverige, varav mer  än 1,9 miljoner tillhör villor och andra småhus, 675 000 tillhör fritidshus och över 50 000 utgörs av […]

Fritidsodling

BREXIT påverkar svenska fritidsodlare

Posted on

I och med BREXIT kan en hel del sorter försvinna och blir då inte längre tillgängliga på marknaden för svenska fritidsodlare. För att få sälja fröer av vissa växtslag inom EU krävs att sorten finns registrerade på någon av medlemsländernas nationella sortlistor och att det finns ansvarig upprätthållare av sortens äkthet. Detta gäller t ex […]