Ekologisk näring

Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter –
Vad betyder det för fritidsodlare?

Posted on

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat 30 produkter av organiska gödsel och påsjordar under 2021. Alla produkter utom en är slumpmässigt inhandlade i olika trädgårdsbutiker under maj detta år. Undersökning genomfördes då det under våren 2021 fortsatt komma in rapporter till FOR om växter som misstänkts ha skadats av ogräsmedel i gödselprodukter.  Rester av bekämpningsmedel i växtnäring. Slutrapport […]

Ekologisk näring

Fyll i FORs enkät om tomater och andra växter som kan ha skadats av ekologisk näring och jord!

Posted on

Tomatplanta med missbildade blad där rester av ogräsmedel misstänks var orsaken.Foto: Christofer Ekström Har dina tomater drabbats av missbildade blad under våren? Då kan det bero på ekologisk växtnäring eller jord som eventuellt kan ha innehållit rester av bekämpningsmedel. FOR vill nu få in så mycket information som möjligt om detta och uppmanar därför alla […]